Enter Giveaways (Thailand)

>> ดูกดตรงนี้ Enter Giveaway

ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Green Flamingo ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้น – รวมถึงการเป็นพันธมิตรหรือผู้สนับสนุน – กับผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดง เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีการใช้เครื่องหมายการค้า สิ่งนี้จะอยู่ภายใต้หลักการของการใช้อย่างยุติธรรมตามที่จำเป็นสำหรับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ภาพทั้งหมดที่แสดงเพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น การมีส่วนร่วมโดยไม่อนุญาตโฆษณาสามารถกระทำได้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข วันที่ปิดการแข่งขัน: 12/20/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *